వినియోగదారు ప్రశంసలు

కలర్ డాప్లర్

1
QQ截图20200924152414

ECG

QQ截图20200924152327
QQ截图20200924155459

USB ప్రోబ్

QQ截图20200227154655
QQ截图20200227155303

మానిటర్

1
QQ截图20200227155224

అనుకూలమైన ప్రోబ్

QQ截图20200227154556
QQ截图20200227154624

ఇన్ఫ్యూషన్ పంప్

QQ截图20200227152820
QQ截图20200227155017

ఆక్సిమీటర్

QQ截图20200227152649
QQ截图20200227155033